813-786-3911 Wypadki Polish Attorney / Lawyer Florida – Slip and Falls

Accidents, Personal Injury, Florida, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, wypadki, autoaccidents

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney

Polski 175 x 61

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka Personal Injury Lawyer / Personal Injury Attorney in Florida

727-538-4171

813-786-3911

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. is a general practice Polish attorney / lawyer in Florida and in Poland with more than 20 years of combined experience and two Law Degrees. Attorney Agnieszka Piasecka obtained her Juris Doctorate Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida and her Masters Degree in Law with Honors from Jagiellonian University in Poland. Agnieszka also studied International Law in Tilburg, Holland. Attorney Agnieszka Piasecka speaks Polish, English, Spanish and Italian and can assist you with your legal needs in Florida and Poland.

Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka ma w sumie ponad 20 lat doświadczenia prawniczego i dwa dyplomy prawa. Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi po polsku, angielsku, hiszpańsku oraz po włosku. 

Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną zadzwoń:

727-538-4171

813-786-3911

Wypadki, Polish, Attorney, Lawyer, Florida, slip and fall

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with slip and falls in Florida.

727-538-4171  

813-786-3911 

Wypadki-Polish-Attorney-Lawyer-Florida-accident

Attorney Agnieszka Piasecka’s areas of practice include / Polski Adwokat Agnieszka Piasecka zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Pierwsza konsultacja telefoniczna jest BEZPŁATNA! Aby umówić się na konsultację zadzwoń pod:

727-538-4171

813-786-3911 

For a FREE consultation in Polish, English, Spanish or Italian please call Attorney Agnieszka Piasecka at:

727-538-4171

813-786-3911

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polish, attorney, lawyer, clients, reviews, award avvo

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

https://piaseckalaw.com/reviews

Agnieszka, Aga, Piasecka, Client, reviews, avvo, google, five star, 5-star, superb, best attorney

Office Location, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish, Attorney, Lawyer

Office Location, By appointment only

Wypadki – Polish Attorney Lawyer Florida – Slip and Falls – Personal Injury